Vyhledávání

MgA. Barbora Klímová

E-mail: qvklimovab x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 8338

Číslo prac. poměru SAP: 0004008338

Ateliér environment - vedoucí ústavu

Pracovní telefon +420 54114 6514
Místnost U19/216
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab

Ateliéry a kabinety FaVU - asistent

Pracovní telefon +420 54114 6514
Místnost U19/216
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno