Vyhledávání

MgA. Barbora Klímová, ArtD.

E-mail: qvklimovab x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 8338

Číslo prac. poměru SAP: 0004008338

Ateliér environmentu - vedoucí

Pracovní telefon +420 54114 6514
Telefon +420 54114 6514
Místnost U19/216
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno