Vyhledávání

doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.

E-mail: klodova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 114089

Číslo prac. poměru SAP: 0004114089

Ateliér tělového designu - vedoucí

Legislativní komise AS FAVU - předseda

Komora akademických pracovníků AS FAVU - předsedkyně Legislativní komise AS FaVU

Rada studijních programů - člen

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno