Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Kontakty

Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
Artamonov Vasil, MgA.
Baloun Vít, MgA.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bařina Karel, MgA., DiS.
Beskid Vladimír, PhDr.
Bronni Benjamin
Cenek Filip, doc. MgA.
Císař Karel
di Lenardo Jana
Dobeš Lukáš
Dohnalová Tea, BcA.
Drgová Žaneta, Mgr. Art.
Ergensová Klára, Mgr., DiS.
Fajnor Richard, doc. Mgr.
Fňukal Jan
Gabriel Michal, prof. akad. soch.
Gravlejs Ivars, MgA.
Hanáková Petra, Mgr., Ph.D.
Havlík Vladimír, doc. Mgr.
Hejmová Tereza, MgA.
Helia De Felice Jennifer, MgA.
Hládeková Katarína, MgA.
Hlavenka Tomáš, MgA.
Homola Ondřej, MgA.
Horáček Radek, prof. PaedDr., Ph.D.
Horáková Jana, doc. Mgr., Ph.D.
Houser Milan, doc. MgA.
Hrůza Tomáš, MgA.
Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.
Chmelíková Alžběta
Chvátalová Ivana
Ingerle Petr, Mgr. et. Mgr.
Janečková Jana
Javůrek Tomáš, Mgr., DiS.
Jirků Marcela
Kijonka Lukáš, BcA.
Klímová Barbora, MgA., ArtD.
Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
Kohoutková Karolína, MgA.
Koleček Michal, doc. Mgr., Ph.D.
Korbička Pavel, doc. Mgr.
Koryčánek Rostislav, Mgr.
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D.
Krnáč Jan, Ing.
Křížová Hana
Kvíčala Petr, prof. MgA.
Lastomirský Ján, Mgr. et MgA.
Lungová Barbora, Mgr. et MgA.
Magid Václav, Mgr.
Macháček Mikuláš, doc. MgA.
Malý Břetislav, MgA.
Mazanec Martin, Mgr., Ph.D.
Medek Ivo, prof. Ing.MgA., Ph.D.
Medek Tomáš, doc. Mgr.
Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.
Ondračka Pavel, PhDr.
Peca Václav
Peško Banzetová Michaela, Mgr. et Mgr., Ph.D.
Petišková Terezie, Mgr.
Písaříková Jana, Mgr., Ph.D.
Plachký Tomáš, BcA.
Pokorný Marek, Mgr.
Pospiszyl Tomáš, Mgr., Ph.D.
Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
Rathouský Luděk, doc. MgA.
Ruller Tomáš, prof. akad. soch.
Rygálová Monika
Slavíček Lubomír, prof., CSc.
Smetana Matěj, MgA., Ph.D.
Sterec Pavel, MgA., Ph.D.
Šimková Monika, Mgr.
Šrámek Jan, MgA., Ph.D.
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
Tajovský Jakub, MgA.
Tobola Ondřej, MgA.
Vaněk Vojtěch, MgA.
Výskalová Petra, Mgr.
Zálešák Jan, Mgr., Ph.D.
Zandálková Marie
Záruba Alan, Ing.
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D.

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno