Vyhledávání

Galerie AULA

Informace o galerii

Galerijní rada sestává v roce 2008 ze sedmi osob, které reprezentují pedagogy FaVU VUT v Brně, nezávislé odborníky, studenty FaVU VUT v Brně a oddělení produkce FaVU VUT v Brně.
Pro rok 2008 byli děkanem fakulty jmenováni tito lidé:

Mgr. Petr Ingerle (Moravská galerie Brno, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity)
Mgr. Irena Armutidisová (proděkanka pro tvůrčí činnost FaVU VUT v Brně)
Prof. ak.soch. Tomáš Ruller (pedagog FaVU VUT v Brně)
Mgr. Dora Viceníková (studentka FaVU VUT v Brně)
Filip Smetana (student FaVU VUT v Brně)
PhDr. Kaliopi CHamonikolasová, PhD (pedagog FaVU VUT v Brně) 

Výběr výstavních projektů probíhá na základě podkladů specifikovaných v každoroční výzvě, které dojdou do data uzávěrky (obvykle v září), poté proběhne hlasování (systém bodování 10 - 0 bodů) Galerijní rady. Po sečtení výsledků jsou oznámeny vybrané projekty na webových stránkách galerie včetně hodnocení jednotlivých projektů.

2004:
Woody Vašulka 

2005:
Terry Haas, Bredford College + FaVU VUT v Brně, Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně 

2006:
Punkwa (umělecká skupina mladých malířů z Brna), Peter Demek - Phase II. (socha), Malba II. - ateliér Vladimíra Skrepla, Michal Ďásek, Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně, Art-al-brut - Zdeněk Košek, Horizonty (Fullbrightova komise). 

2007:
Možnost malého nadhledu - Zdeňka Řezbová, Zuzana Musilová (instalace), Anymade & friends (brněnská umělecká skupina), Open space (socha, instalace, video), Výstava diplomových prací FaVU VUT v Brně, Výstava dotorandov VŠVU v Bratislave, Prostorové vidění (socha, instalace), Kurátorský experiment II. - Země snivců (fotografie). 

2008:
Future Artists (Toto není výběr, toto je koncepce), Transplantace slepého střeva - Ivo Návrat, Standbye (součástí festivalu Multiplace), Výstava magisterských prací FaVU VUT v Brně, 15. let FaVU VUT v Brně (Kammerspiel), Start Point 08, Obr. nad Brnem. 

2009:
MENU: Poslední objednávka 2008 (výběr z diplomových a bakalářských prací Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně, double blind (Adéla Babanová, Daniela Baráčková, Kateřina Fojtíková, Ivars Gravljes, Jan Nálevka, Michal Panoch, Petra Pětiletá, Tereza Severová, Jan Šerých, Katarína Uhlířová, Dušan Záhoranský), Výstava magisterských prací FaVU VUT v Brně, Inventura (Veronika Psotková a hosté), Diplomanti Školy grafiky II Vladimíra Kokolii AVU Praha, Společná výstava ateliérů FaVU Grafický design, Papír a kniha, Produktový design

Aula

Kontakt


provoz galerie do odvolání pozastaven

aula@ffa.vutbr.cz

541 14 6550