Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně za rok 2003


Publikováno: 01.03.2003

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d64958