Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o hospodaření za r. 2012


Publikováno: 29.05.2013 12:00

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d81117