Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o hospodaření za r. 2011


Publikováno: 02.07.2012

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d74956