Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o hospodaření za r.2010


Publikováno: 02.03.2010

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d64979