Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o činnosti za rok 2013


Publikováno: 10.02.2015 11:17

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d98473