Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o činnosti za r. 2012


Publikováno: 03.07.2013

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d82407