Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o činnosti za r. 2011


Publikováno: 11.12.2012

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d74957