Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o činnosti za r. 2010


Publikováno: 02.03.2010

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d65002