Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Volební a jednací řád AS FaVU VUT v Brně, schválený 27.2.2013 a 7. 5. 2013

S ohledem na schválený Jednací řád AS FaVU VUT dne 10. 10. 2018 platí pouze část týkající se voleb do AS FaVU VUT.

Publikováno: 07.05.2013 12:00

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/vseobecne-predpisy/f24444/d81121

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno