Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.



Vyhledávání





Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Statut FAVU VUT


Publikováno: 04.04.2017 15:06

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/vseobecne-predpisy/f24444/d143329

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno