Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUT v Brně ze dne 12. 2. 2013


Publikováno: 12.02.2013

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/vseobecne-predpisy/f24444/d77852

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno