Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Disciplinární řád pro studenty FAVU VUT


Publikováno: 22.02.2017 11:09

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/vseobecne-predpisy/f24444/d148790

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno