Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Výzva k vyzvednutí zásilky

pro studentku - absolventku FaVU VUT v Brně -  MgA. Anitu Somrovou

Rozhodnutí kvestora VUT v Brně

Absolventce MgA. Anitě Somrové bylo zasláno Rozhodnutí kvestora VUT v Brně ohledně vyměření poplatku za studium FaVU. Po nedoručení byla zásilka navrácena zpět na rektorát VUT, kde si ji může studentka osobně vyzvednout. Studentka byla kontaktována, upozorněna a informována o nedoručení této zásilky a možnosti jejího převzetí e-mailem.

Zveřejněno dne 18. 3. 2015 na úřední desce FaVU

Hana Křížová, studijní oddělení FaVU VUT v Brně


Publikováno: 18.03.2015

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d92771