Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Výzva k vyzvednutí zásilky

pro studentku FaVU VUT v Brně - MVDr. Petronela Estrada       

Rozhodnutí rektora VUT v Brně      

Níže uvedené studentce MVDr. Petrolene Estradě         

bylo zasláno rozhodnutí rektora VUT v Brně ohledně poplatku za studium FaVU na adresu trvalého bydliště. Po nedoručení byla zásilka zásilka navrácena na rektorát VUT dne 25. 7. 2014. Zde je zásilka uložena a studentka si ji může osobně převzít u paní ing. Tošovské.Studentka byla prostřednictvím e-mailu upouzorněna.                                           

Zveřejněno dne 28. 7. 2014 na úřední desce FaVU.          

Jana Janečková                                                                                                                     studijní oddělení FaVU VUT v Brně


Publikováno: 28.07.2014

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d92552