Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Pro studentku FaVU VUT v Brně - MVDr. Petronela Estrada

Rozhodnutí kvestora VUT v Brně ze dne 20. května 2014

Níže uvedené studentce

MVDr. Petronele Estradě

bylo zasláno rozhodnutí kvestora VUT v Brně o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia na adresu trvalého bydliště. Po nedoručení byla zásilka vrácena na rektorát VUT, kde jse uložena a studentka si ji zde může osobně převzít u p. ing. Tošovské.

Studentka byla již prostřednictvím e-mailu  jednou upozorněna
a  informována o nedoručení  této zásilky a o možnosti jejího vyzvednutí.

Zveřejněno dne 22. května 2014 na úřední desce FaVU.

Hana Křížová,

studijní odd. FaVU VUT v Brně


Publikováno: 22.05.2014

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d91864