Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Pro studenty FaVU VUT v Brně - Tomáš Kouba, Martin Cáb

Rozhodnutí rektora VUT v Brně ze dne 17. března 2014

Níže uvedeným studentům

Martin Cáb, ID studenta 143269

Tomáš Kouba, ID studenta 138985

byla zaslána rozhodnutí rektora VUT v Brně o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium na adresu trvalého bydliště. Po nedoručení byly zásilky vráceny na rektorát VUT, kde jsou uloženy a studenti si ji zde můžou osobně převzít u p. ing. Tošovské.

Studenti byli již prostřednictvím e-mailu  jednou upozorněni
a  informováni o nedoručení  této zásilky a o možnosti jejího vyzvednutí.

Zveřejněno dne 10. dubna 2014 na úřední desce FaVU.

Hana Křížová,

studijní odd. FaVU VUT v Brně


Publikováno: 10.04.2014

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d90422