Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Pro studenty FaVU VUT v Brně - Martin Cáb, Magdalena Borovková

Oznámení kvestora VUT v Brně ze dne 17. února 2014

Níže uvedeným studentům

Martin Cáb, ID studenta 143269

Magdalena Borovková, ID studenta 138970

byla zaslána rozhodnutí o vyměření poplatku za studium na adresu trvalého bydliště. Po nedoručení byla zásilka vrácena na rektorát VUT, kde je uložena a student si ji zde může osobně převzít u p. ing. Tošovské.

Studenti byli již prostřednictvím e-mailu  jednou upozorněni
a  informováni o nedoručení  této zásilky a o možnosti jejího vyzvednutí.

Pokud nebude zásilka vyzvednuta ani po této výzvě, bude zahájeno vymáhání pohledávky.

Zveřejněno dne 18. února 2014 na úřední desce FaVU.

 

Hana Křížová,

studijní odd. FaVU VUT v Brně

 

 


Publikováno: 22.03.2013

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d78475