Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

VÝZVA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Po nedoručení byla zásilka vrácena na rektorát VUT, kde je uložena a student si ji zde může osobně převzít.

Student byl již kontaktován, upozorněn a informován o nedoručení této zásilky a o možnosti jejího převzetí.

FaVU

Martin CÁB 001- 14546/07/2015/FAVU vráceno 20.10.2015

Zveřejněno dne 12. 11. 2015 na úřední desce FaVU

Hana Křížová, studijní oddělení FaVU VUT v Brně


Publikováno: 12.11.2015 09:34

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d108277