Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Na základě rámcové smlouvy VUT vzešlé z výběrového ...

Na základě rámcové smlouvy VUT vzešlé z výběrového řízení, je možné nakupovat kancelářské potřeby - viz seznam v příloze - pouze u vybraných dodavatelů. Postup, jak objednávat: Nákup bude ralizován vždy 1x za čtvrletí. Vedoucí pracoviště (nebo jím pověřená osoba) zašle vždy do 15. 3.; 15. 6.; 15. 9.; 15. 11.; kalendářního roku seznam požadovaného materiálu pro své pracoviště. Po realizování nákupu budou jednotliví vedoucí pracovišť (nebo jimi pověřená osoba) vyzváni k převzetí potřeb proti podpisu. Pokud seznam neobsahuje požadované zboží (netýká se značky zboží), je nutné nákup konzultovat s tajemníkem fakulty. Jiný způsob nákupu kancelářských potřeb již na VUT a tedy i na FaVU není možný. Proto nelze proplácet individuální účty a to ani při nákupech na služebních cestách.

Publikováno: 04.05.2011

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/informace/f26605/d64348