Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Kontakt tajemník


krnac x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53, Brno
(+420) 541 14 6801

budova U2, místnost č. 319