Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Kontakt tajemník


krnac x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53, Brno
(+420) 541 14 6801

budova U2, místnost č. 319