Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

žádost o povolení použití soukromého motorového vo ...

žádost o povolení použití soukromého motorového vozidla při pracovní cestě

Publikováno: 01.03.2006

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/formulare-a-smlouvy/f24445/d64686

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno