Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Čestné prohlášení zaměstnance, že nežádá o doplatek do minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění


Publikováno: 15.10.2009

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/formulare-a-smlouvy/f24445/d64691

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno