Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Kabinet tradičních médií

Kabinet tradičních médií (KTM) poskytuje zázemí pro večerní kresbu, technologii malby a klasické grafické techniky.

Vedoucí kabinetu

doc. MgA. Milan Houser

Pedagogové

Mgr. et MgA. Ján Lastomirský (kurzy kresby)
MgA. Břetislav Malý (kurzy technologie malby)

MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (kurzy grafických technik)