Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Projektový manažer, produkce

Cílem pozice projektového manažera je vytvořit základní informační a servisní platformu v oblasti projektů a grantů. Projektová skupina odporuje akademické pracovníky a studenty FaVU se zájem o zahájení různé projektové činnosti nebo ty, kteří se do realizačních týmů chtějí zapojit. Jejím úkolem  je zejména:

- vyhledávání možných zdrojů financování;
- pomoc při podávání projektových a grantových žádostí;
- asistence při administraci projektů;
- komunikace s poskytovateli jednotlivých dotací a vedením univerzity;
- plánování a kontrola projektové a  grantové činnosti fakulty.

Odkaz
http://projekty.ffa.vutbr.cz 


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.