Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Projektový manažer, produkce

Cílem pozice projektového manažera je vytvořit základní informační a servisní platformu v oblasti projektů a grantů. Projektová skupina odporuje akademické pracovníky a studenty FaVU se zájem o zahájení různé projektové činnosti nebo ty, kteří se do realizačních týmů chtějí zapojit. Jejím úkolem  je zejména:

- vyhledávání možných zdrojů financování;
- pomoc při podávání projektových a grantových žádostí;
- asistence při administraci projektů;
- komunikace s poskytovateli jednotlivých dotací a vedením univerzity;
- plánování a kontrola projektové a  grantové činnosti fakulty.

Odkaz
http://projekty.ffa.vutbr.cz 

Kontakt projektový manažer


simkova x ffa.vutbr.cz

Rybářská 125/13/15, Brno
(+420) 541 14 6828

místnost č. 405a
 

 

Konzultace po předchozí domluvě.