Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Likvidační komise

Likvidační komise jmenovaná Rozhodnutím děkana č. 11/2019 se řídí Směrnicí č. 1/2018 – Majetek na VUT.

Termíny jednání LK v roce 2019: nebyly stanoveny.

  předseda

  člen

  Kontakt FaVU


  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

   

  (+420) 541 14 6850
   

   


  Korespondenční adresa

  FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

   

  Bankovní spojení

  Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

  Konstantní symbol: 0379

  VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno