Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Katedra teorií a dějin umění

Katedra teorií a dějin umění (KTDU) zajišťuje teoretickou výuku na FaVU VUT v Brně. Teoretická kompetence je integrální součástí kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného umělce. Teorie jsou proto v rámci studia rovnocenným protějškem ateliérové práce. KTDU se zaměřuje na aktivní osvojování si základních vědomostí a dovedností ve studovaných předmětech, na kultivaci akademických dispozic a na všestranné uplatnění absolventů v praxi.

Rozlišit lze čtyři oblasti práce Katedry teorií a dějin umění:
1) výuku dějin umění
2) výuku teorií (humanitních a sociálně-vědních oborů)
3) vyučování jazyků
4) kurzy studijní průpravy

Katedra teorií a dějin umění se podílí na realizaci přijímacích a závěrečných zkoušek všech stupňů studia, přispívá k organizaci výuky a k plnění dalších úkolů fakulty. Vedle sboru stálých interních pedagogů se na práci KTDU podílí také externí přednášející z jiných škol a pracovišť a někteří pedagogové z ateliérů či kabinetů FaVU VUT v Brně.

Kontakt katedry teorií a dějin umění

Adresa
Prezentace kabinetu

Údolní 244/53, Brno
budova U2

 

Vedoucí katedry

(+420) 541 14 6823

budova U2, místnost č. 312
qvzalesakj x ffa.vutbr.cz

 

Složení


budova U2, místnost č. 308
kaliopi x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6841

budova U2, místnost č. 331
lungova x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6838

budova U2, místnost č. 310
zikmundlender x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6835

budova U2, místnost č. 311
magid x ffa.vutbr.cz


budova U2, místnost č. 309
zackova x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6826

budova U2, místnost č. 306
korinkova x ffa.vutbr.cz