Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Katedra teorií a dějin umění

Katedra teorií a dějin umění (KTDU) zajišťuje na FaVU VUT výuku teoretických předmětů a anglického jazyka. Koncepce výuky zajišťované členy KTDU i externími vyučujícími vychází z přesvědčení, že orientace v dějinách umění a v aktuálním stavu teorie umění, včetně přesahů do jiných oblastí humanitních věd, je dnes nezbytným předpokladem úspěšné umělecké a designérské praxe. KTDU se zaměřuje na aktivní osvojování si vědomostí, na kultivaci tvůrčích dispozic studentek a studentů a na provázanost teoretické výuky s vývojem v oblasti současného umění a designu.

Kontakt katedry teorií a dějin umění

Adresa
Prezentace kabinetu

Údolní 244/53, Brno
budova U2

 

Vedoucí katedry

(+420) 541 14 6823

budova U2, místnost č. 312
qvzalesakj x ffa.vutbr.cz

 

Složení


budova U2, místnost č. 308
kaliopi x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6841

budova U2, místnost č. 331
lungova x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6838

budova U2, místnost č. 310
zikmundlender x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6835

budova U2, místnost č. 311
magid x ffa.vutbr.cz


budova U2, místnost č. 309
zackova x ffa.vutbr.cz

(+420) 541 14 6826

budova U2, místnost č. 306
korinkova x ffa.vutbr.cz