Vyhledávání

altik

Kabinet informačních technologií

Pracoviště:

Kabinet informačních technologií zajišťuje chod počítačové sítě FaVU (asi 130 počítačů a 8 serverů, datové rozvaděče, strukturovaná kabeláž, koncové telefonní linky, přístupové body bezdrátové sítě atd.), stará se o dvě počítačové učebny a jednu laboratoř. Poskytuje konzistentní uživatelské prostředí pro všechny aktuálně používané počítačové platformy (centrální přihlašovací systém), provoz e-mailu, jmenné služby, databázové služby, souborové služby a též komplexní webhosting. Zajišťuje výuku několika kurzů technologií výpočetní techniky. Poskytuje poradenství v oblasti výpočetní techniky, tvorbu a údržbu www prezentací některých součástí FaVU.

Vedoucí:

MgA. Vít Baloun - systémový integrátor, správce serverů, správce sítě (Údolní)

Asistent:

MgA. Pavel Pražák - správce sítě (Rybářská)

Kontakt kabinetu informačních technologií

Prezentace kabinetu


 

Vedoucí kabinetu

(+420)541 14 6540

Údolní 495/19, Brno
vitb x ffa.vutbr.cz

místnost č. 310
Počítačové učebny č. 313, 314

 

Asistent

(+420) 541 14 6827

Rybářská 125/13/15, Brno
pavelp x ffa.vutbr.cz

místnost č. 311a
Počítačová učebna č. 311