Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Disciplinární komise

Komise má šest členů. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Funkční období členů Disciplinární komise je dvouleté s účinností do 28. 2. 2021. Pokud by některý z uvedených členů disciplinární komise ukončil pracovní poměr na FaVU VUT, resp. studium na této fakultě, jeho funkční období končí nejpozději dnem ukončení tohoto pracovního poměru či studia. Tajemník disciplinární komise není jejím členem. Vykonává organizační a administrativní úkony nutné pro zabezpečení činnosti komise.

  předseda

  tajemník poradního sboru

  člen

  Kontakt FaVU


  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

   

  (+420) 541 14 6850
   

   


  Korespondenční adresa

  FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

   

  Bankovní spojení

  Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

  Konstantní symbol: 0379

  VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno