Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Dílny

FaVU disponuje celofakultně sdílenými servisními pracovišti (knihařská dílna, dřevodílna, kovodílna, lakovna a laminovna, sádrovna, laminovna, keramická pec ad.).