Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Kabinet audiovizuálních technologií FAVU VUT

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT) je na Fakultě výtvarných umění VUT garantem audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů, souvisejících se zpracováním fotografie, pohyblivého obrazu a zvuku, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení audiovizuálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studentům v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací, a každoročně prezentuje fakultu na veřejnosti sestavováním pásem videí, filmů a animací, které na fakultě během její existence vznikli. Kabinet technicky i dramaturgicky spolupracoval na mnoha realizacích a projektech v rámci současné výtvarné scény. Díky grantovým projektům se kabinetu podařilo dobudovat profesionální zvukové studio, renovací rovněž prošlo vybavení videostudia. V současnosti v kabinetu pedagogicky působí: doc. MgA. Filip Cenek (předměty Vizuální kompozice v čase, Základy digitálního videa, Obrazová postprodukce, Modulární výuka technologií, Projekce), MgA. Tomáš Hrůza (Interface a software, Základy Mac OS), MgA. Jiří Suchánek (Technologie audio) a MgA. Pavel Ryška (workshopy, předměty o vizuální kultuře), Ph.D. Technikem kabinetu je Zbyněk Navrátil.


Vedoucí
doc. MgA. Filip Cenek
Údolní 53, budova U2, místnost č. 217
konzultace: po 13–15, čt 10–12

Pedagogové
MgA. Pavel Ryška, Ph.D.
Údolní 53, budova U4, místnost č. 117
konzultace po domluvě (úterky)

MgA. Tomáš Hrůza
Údolní 53, budova U2,  místnost č. 222
konzultace: po 9–10, 14-15, jindy po domluvě

MgA. Jiří Suchánek
Údolní 53, budova U2, místnost č. 206
konzultace: čt 10–12, 14–16

Technik
Zbyněk Navrátil
Údolní 53, budova U2, místnost č. 210
sklad techniky: po, st, pá 10–12

Výpůjční systém techniky
http://vypujcky.ffa.vutbr.cz

Rezervační systém místností
http://rezervace.ffa.vutbr.cz

Internetové stránky
http://kat.ffa.vutbr.cz

.

Kontakty kabinetu


Adresa
Internetové stránky

Údolní 53, Brno

 


Vedoucí

(+420) 777 744 790

 
filip x ffa.vutbr.cz

 

Pedagogové

(+420) 777 968 558

 
ryska x ffa.vutbr.cz

(+420) 604 509 137

 
tomat x ffa.vutbr.cz

(+420) 604 284 123

 
suchanek x ffa.vutbr.cz

 

Technik, sklad

(+420) 603 732 158

 
navratil x ffa.vutbr.cz