Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Zvukové studio Kabinetu audiovizuálních technologií FaVU

Pro akademické účely je studio primárně určeno k postprodukční činnosti v oblasti multimédií v návaznosti na studijní program fakulty a výuku předmětů věnovaných audiu a zvukové tvorbě. Úkolem studia je poskytovat technologické zázemí na profesionální úrovni především akademickým projektům a potřebám výuky. Studio je ovšem otevřené i spolupráci s organizacemi či jedinci působícími mimo akademickou sféru.

Studio je vhodné například pro záznam mluveného slova, pro přípravu, realizaci a dokumentaci zvukových instalací nebo performancí, pro výrobu zvukové složky pohyblivého obrazu a jiných forem umění, pro zvukový záznam malých hudebních těles a v neposlední řadě také pro experimentovaní na poli zvukového umění a elektroakustické hudební tvorby.

Technické vybavení akustického studia je na velmi vysoké profesionální úrovni v rámci zvukového záznamu, mixáže, produkce a postprodukce audiovizuálních děl a masteringu a je připraveno i pro míchání a finalizaci vícekanálového zvuku (max. 5.1 kanálů). Poskytuje možnost záznamu do 16 stop v reálném čase. Akustika režie i nahrávací místnosti splňuje profesionálních standardy. Pracoviště disponuje také kvalitním 4kanálovým PA systémem určeným pro ozvučení menších akcí a zvukových performancí s nárokem na vícekanálovou distribuci audio signálu.

Cena pronájmu studia pro veřejnost: 300,- Kč bez DPH / 1 hod.

Více na http://kat.ffa.vutbr.cz.

Kontakt

správa zvukového studia

suchanekffa.vutbr.cz
(+420) 604 284 123

.


vedoucí kabinetu

cenekffa.vutbr.cz
(+420) 777 744 790
Údolní 244/53, Brno
Budova U2, místn. 206/207