Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Galerie AULA

V případě zájmu o pronájem prostor Galerie Aula kontaktujte tajemníka FaVU VUT v Brně.

Kontakt tajemník


krnac x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53, Brno
(+420) 541 14 6801

budova U2, místnost č. 319