Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Plán realizace Strategického záměru FAVU na období 2016-2020 platný pro rok 2017


Publikováno: 10.05.2017 09:33

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/fakulta/dlouhodoby-zamer/f26607/d142436

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno