Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Dlouhodobý záměr FaVU VUT v Brně pro období 2016 - 2020


Publikováno: 15.04.2016 11:16

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/fakulta/dlouhodoby-zamer/f26607/d118016

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno