Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Aktualizace DZ FaVU VUT v Brně pro rok 2015


Publikováno: 08.04.2015 11:26

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/favu/fakulta/dlouhodoby-zamer/f26607/d117990

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno