Vyhledávání

Vyhlášení doplňovacích voleb zástupce Fakulty výtvarných umění VUT do Studentské komory Akademického senátu VUT pro funkční období listopad 2018 – listopad 2020

Doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu VUT (dále jen AS VUT) vyhlásil AS VUT na svém zasedání dne 25. 9. 2018. Volby probíhají dle Volebního řádu AS VUT (dále VŘ AS VUT) registrovaného MŠMT dne 16. 5. 2017, který je uveřejněn v úplném znění na www stránkách VUT na adrese: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy-vut-volebni-rad-akademickeho-senatu-vut-d145565. AS VUT má 27 členů ve skladbě: 2 akademičtí pracovníci a 1 student za každou fakultu a 2 akademičtí pracovníci a 1 student za všechny vysokoškolské ústavy a další součásti VUT. Doplňující volby se uskutečňují dle Článku 7, bodu 1 c) z důvodu odstoupení studentského senátora FaVU VUT.

Podrobnosti k volbě a časový harmonogram vizte v Organizačních pokynech doplňovacích voleb, které na svém zasedání schválil AS FaVU dne 3. 10. 2018. 


Publikováno: 17.10.2018

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/f26745/d177062

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno