Vyhledávání

Volba kandidáta na jmenování děkanem/děkankou FaVU VUT pro funkční období únor 2019 – únor 2023

Akademický senát Fakulty výtvarných umění VUT (dále jen AS FaVU) na svém zasedání dne 3. října 2018 vyhlásil Volbu kandidáta na jmenování děkanem/děkankou FaVU VUT. Organizace voleb se řídí Organizačními pokyny pro přípravu a průběh volby kandidáta na jmenování děkanem/děkankou FaVU VUT pro funkční období únor 2019 – únor 2023, které jsou zveřejněny na webových stránkách AS FaVU a na Informační tabuli fakulty. Volba proběhne dle platného Volebního a jednacího řádu AS FaVU schváleného dne 27. února 2013: https://ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/vseobecne-predpisy/vseobecne-predpisy-f24444/volebni-a-jednaci-rad-as-favu-vut-v-brne-schvaleny-27-2-2013-a-7-5-2013-d81121/vjr-as-favu-schvaleny-0705-2013-pdf-p74562.

 

 

Časový harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem/děkankou FaVU VUT

 

4. 10.

10:00

vyhlášení voleb a začátek přijímání návrhů na kandidáty

28. 11.

12:00

konec přijímání návrhů pro sestavení kandidátní listiny a bezprostředně následující sestavení a zveřejnění kandidátní listiny

30. 11.

 

odevzdání Volebního prohlášení kandidátů

5. 12.

14:00

shromáždění akademické obce FaVU, veřejné představení a předvolební projevy kandidátů na jmenování děkanem/děkankou FaVU

12. 12.

10:00

řádné zasedání AS FaVU – volba děkana/děkanky FaVU

12. 12.

20:00

volební komise vyhotoví protokol o průběhu volby a zveřejní její výsledek

 


Publikováno: 29.11.2018 13:56

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/f26745/d177021

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno