Hana Křížová

E-mail: krizova x ffa.vutbr.cz

Personal BUT number: 139451

Study department - Head

Work phone +420 54114 6806
Phone +420 54114 6806
Room budova U2, Údolní 244/53, 3. NP, míst. 321