Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

ELIA

ELIA Evaluation Report 2007