Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043