Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Office of The Faculty Treasurer

Ing. Jan Krnáč, Faculty Treasurer

Ivana Chvátalová, Accounting

Bc. Marcela Jirků, Finance Officer, Human Resources, Inventory Management