Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Lecture cycles