Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Drawing Courses for Public